Noxy staat in het Tjechische clubblad als vertegenwoordiger

van de Nederlandse Newfoundlander!

Noxy is in the Tjech clubmagazine as a representative

of the Dutch Newfoundland!

Noxy steht im Tjechisches Clubmagazine wie ein

Vertreter des Holländsiches Neufundlaender!